KLACHT

Klachtenregeling


Uiteraard doen wij ons uiterste best om u zo goed en en zo prettig mogelijk te helpen.


Indien u een klacht heeft over de behandeling of de gang van zaken binnen de praktijk, dan nodigen wij u uit om dit met ons te bespreken.

Alle klachten worden serieus genomen. Op de praktijk is  een klachtenformulier aanwezig dat u alleen of samen met de assistente in kunt vullen. In de regel wordt er dan binnen 2 werkdagen contact met u opgenomen door de klachtencoordinator. Die zal zo nodig een afspraak met u maken om de klacht verder met u doorspreken en samen met u naar een oplossing te zoeken.

Zo nodig zal er met de betreffende werknemers worden geevalueerd en bepaald welke acties er nodig zijn.

Tenslotte zal dit indien gewenst naar u worden teruggekoppeld.


Wanneer de klachtafhandeling niet naar wens is verlopen, dan kunt u zich wenden tot de onafhankelijke klachtencommissie van DOKH, waar wij bij zijn aangesloten.

Meer informatie hierover leest u in deze brochure.

huisartsenpraktijk KROMMENIE, Snuiverstraat 25, 1561 HA Krommenie                                                                                                                         Copyright © All Rights Reserved